Lipiński


Projekt herbu Lipiński. Zalecenie komisji heraldycznej, zmiany hełmu prętowego na hełm typu ,,żabi pysk,,mieszczański.

Opis herbu: Ponad srebrną rzeką u podstawy z prawej strony drzewo lipy ,z lewej czarny kroczący Gryf trzymajacy w prawej łapie zieloną gałązkę o sześciu liściach. Klejnot trzy pióra strusie, Labry w barwach niebieskich podbite srebrem.

w trakcie rejestracji

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.