kirszniak


Fundacji i rejestracji znaku rodowego rodziny Kirszniak dokonano na wniosek Pana Bogdana Kirszniaka

Opis herbu:

W zielono-czerwonej tarczy, srebrny prawy skos, całość obłożono czarną bawolą głowę w złotej koronie, w (1 i 2) po jednym, srebrnym, rozwiniętym rulonie pergaminu na którym umieszczono znak skrzyżowanego młotka i pyrlika (symbol górników). Klejnot, z zielono-czerwono-srebrnego zawoju, wyrasta zielone drzewo czereśni o zielonych liściach, na którym siedem ( 2;3;2) czerwonych czereśni. Labry w barwach zmiennych: prawa, zielone podbite srebrem, lewa, czerwone podbite srebrem.

Fundacji znaku rodowego rodziny Kirszniak dokonano dnia o6 lutego Roku Pańskiego 2013 na wniosek Bogdana Kirszniaka. Intencja fundatora jest próba przyczynienia sie do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza sie, ze  dnia 12 lutego Roku Pańskiego 2013 herb ten został zarejestrowany pod numerem 060213 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu  tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Kirszniak a pochodzący od najstarszego znanego, udokumentowanego przodka Zygmunta Kirszniak.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

Działo się dnia 12 lutego 2013 roku w Jeleniej Górze

heraldyk Norbert Wacławczyk rola herbowa heraldyk artysta malarz Tomasz Steifer wykonanie