Jedynak


Na czerwonym, złota hybryda kozło-lwa o srebrych rogach i takiej samej barwy szponach. Klejnot: na czerwono-srebrnej nałęczce wyrasta drzewo dębu barwy naturalnej, pomiedzy dwona czerwonymi skrzydłami obłozonymi jednym żołędziem. Labry: czerwone podbite złotem. U dołu dewiza: Fac Ut Non Erubescas.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek szanownego Pana Tomasza Roberta Jedynaka,  dokonano  Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Jedynaków wywodzących swoje korzenie z miejscowości Tolkmicko w powiecie elbląskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.Uprawnieni  do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora tak długo jak stosować będą nazwisko Jedynak Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Jedynak, został zarejestrowany pod numerem 100323 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry  i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Fundacja otwarta