Bieńkowski


Na czerwonej tarczy, ponad dwoma skrzyżowanymi w skos, złotymi  toporami, żeleźcami od siebie, dwa czarne kruki, zrośnięte tyłami. Na szyji, złoty łąńcuch, ze złotym pierścieniem każdy. Klejnot: dwa złote topory, skrzyżowane w skos, żeleźcami od siebie. Labry: czerwone podbite złotem.

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Witold Bieńkowski, pochodzący z Wrocławia, dokonał fundacji znaku herbowego, rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie,pod numerem 101220.

Fundacji znaku rodowego Bieńkowskich dokonano Roku Pańskiego 2020 dla  Pana Witold Bieńkowskiego z Wrocławia, pochodzący od Bolesława Bieńkowskiego urodzonego w Rozalinie pod Opolem Lubelskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.Uprawnieni do jego używania są synowie Bartosz i Jakob, oraz ich męscy potomkowie, tak dugo jak używać będą nazwiska Bieńkowski. Niniejszym potwierdzamy że, herb własny rodziny Bieńkowskich został zarejestrowany pod numerem 101220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.